OSD Function Keys

OSD Function Keys

Miễn phí
Đây là một chương trình đó có hiệu lực đặc biệt hàm chìa khóa trên bàn phím
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
1.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Nó chứa đựng nguồn On Screen Display ứng dụng để kích hoạt đặc biệt hàm chìa khóa trên bàn phím. Chương trình này cũng cung cấp một thứ hàm chìa khóa. Thí dụ như, bất cứ khi nào có thay đổi hệ thống âm lượng loa, chương trình hiển thị lượng chỉ thị trên màn hình màn hình. OSD Function Keys là một phần mềm có thể đưa lên một OSD cho FN chìa khóa trên bàn phím, cụ thể hơn để độ sáng cấp.
Thông tin được cập nhật vào: