OSD Function Keys

OSD Function Keys

חינם
זה הוא יישום המאפשר את תפקיד מיוחד מקשים על המקלדת
דירוג המשתמשים
 
הדירוג שלך
ציון
1.7
תוכנה 100% נקיה. בדוק את הדו"ח.
תוכנה זו קיבלה פרס 1
הוא מכיל את On Screen Display יישום כדי לאפשר את תפקיד מיוחד מקשים על המקלדת. תוכנית זו מספקת גם כמה שיפורים של מקשי הפונקציות. לדוגמה, בכל פעם שינויים במערכת עוצמת הרמקול, תוכנית זו מציגה נפח חיווי על מסך שולחן העבודה. OSD Function Keys היא תוכנה יכול להביא לי OSD על FN מקשים במקלדת, באופן ספציפי יותר את רמת הבהירות.
המידע עודכן בתאריך: